Collectie Gelderland

Geen titel

De Ned. Herv. Kerk omstreeks 1900, aanvankelijk slechts een kapel, werd in 1567 tot kerk gewijd.