Collectie Gelderland

Geen titel

Hermanus Ploeg en z'n vrouw woonden in 1918 in De Valk.