Collectie Gelderland

Geen titel

Driekus Kas woonde in Kouwenhoven. Hij was jachtopziener op de Schaffelaar in Barneveld. Zijn huis stond op de plaats waar nu de S1 de Postweg kruist. (1900).