Collectie Gelderland

Ned. Hervormde Kerk.

Gezicht op de kerk. Links: de luidklokken liggen in de sneeuw om te worden weggevoerd op bevel van de Duitse bezetter t.b.v. de oorlogsvoering.