Collectie Gelderland

Kerk en pastorie.

A) Klomperweg. Links hek Ned. Herv. Pastorie. B) Rechts de kerktoren gezien vanaf de Klomperweg. C) Ned. Herv. Pastorie aan de Klomperweg.