Collectie Gelderland

bospad

Breed pad over een heuvel in het Fislerwoud; zie rom 5B32.