Collectie Gelderland

Geen titel

Aalt Boon, zoon van boswachter Willem Boon aan de Goorsteeg. Hij is in de vijftiger jaren naar Canada vertrokken.