Collectie Gelderland

Jeugdcentrum

Jeugdcentrum van het Leger des Heils aan de Goorsteeg.