Collectie Gelderland

Geen titel

Dorpsstraat hoek Boslaan. In dit huis heeft o.a. notarisklerk F.H. Sobels gewoond. (1910). Later werd op deze plaats de Lindenhoek gebouwd.