Collectie Gelderland

Edeseweg, later Dorpsstraat, huis van fam. Van de Top

Edeseweg, later Dorpsstraat, rechts huis van v.d.Top, later Jagtenberg,links doktershuis