Collectie Gelderland

Geen titel

Hun huis werd later gesloopt en op die plaats verrees een heel modern winkelpand. Bartus Stuijvenberg verkocht er huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten. Hijzelf, z'n vrouw Siene en zoon Piet staan in de winkeldeur. (Omstreeks 1925).