Collectie Gelderland

Hagespraakterrein.

Op ' de Goudsberg' was het zgn. Hagespraakterrein van de politieke partij N.S.B. voor en tidens de tweede Wereldoorlog.