Collectie Gelderland

Geen titel

De Landkolonie van het Leger des Heils aan de Postweg werd in 1895 geopend. De bekende F. Stel was er 35 jaar directeur van. Dit is de woning van de directeur.