Collectie Gelderland

Geen titel

In 1937 werd op de Goudsberg een enorme bronzen luidklok neergehangen, die de aanhangers van de NSB naar het Hagespraakterrein moest roepen. De klok hangt onder de vaandels.