Collectie Gelderland

Huize Zonneschijn

Huize Zonneschijn op de hoek Engweg/Reigerlaan, bewoond door de dames F.E. Scharp en A. Lange (zuster Annie)diacones geweest. Het waren sociaal voelende gelovige dames. zie rom 9B28.