Collectie Gelderland

Geen titel

De Canadezen behoorden tot het 13e regiment veldartillerie.