Collectie Gelderland

Notarisbank

Stenen bank, geplaatst ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van Notaris R. Dinger in 1935. zie rom 5A49.