Collectie Gelderland

Rode Kruislanddag

Kaart uitgegeven ter gelegenheid van een jubileum landdag van het Roode Kruis in juni 1947 op de Goudsberg.