Collectie Gelderland

Geen titel

Dezelfde foto met rechts de wagenmakerij van Van Dijk. Op de voorgrond vroedvrouw Hanna Drees. (1905).