Collectie Gelderland

Kerkgebouw

Ned. Herv. Kerk aan de Dorpsstraat. Is na de Reformatie in bezit van de Hervormden gekomen. Op de hoeken van de toren zijn de voetstukken van de beelden nog aanwezig. zie rom 2B41.