Collectie Gelderland

Geen titel

Het onderwijzend personeel van de Christelijke school op een rijtje. Zittend v.l.n.r. D.W. Verploeg, meester Koelmans en meester Raatgever. Staande v.l.n.r. meester Klomp, meester Koesveld, mejuffrouw Jansen, meester Middendorp, mejuffrouw Altens, meester Branger en meester Boonstra. (Zie Chr. school, 17A, nr. 27).