Collectie Gelderland

Geen titel

De stoomtrein in 2002, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de kippenlijn.