Collectie Gelderland

Boslaan.

De Boslaan gezien vanaf de ingang van het Fislerwoud richting spoorovergang; zie rom 1B39.