Collectie Gelderland

Grote Kerk

Ned. Herv. Kerk aan de Dorpsstraat.