Collectie Gelderland

Interieur Ned. Herv. Kerk

Interieur Ned. Herv. Kerk aan de Dorpsstraat