Collectie Gelderland

Huize Boeckenrode

Huis aan de Boslaan, waar de schrijver Jac.Gazenbeek heeft gewoond.