Collectie Gelderland

Ned.Herv.Kerk

Gebouw van de Ned.Herv.Kerk aan de Dorpsstraat, met de bescheiden van architect Posthumus Meyer uit 1900. zie rom 2B33.