Collectie Gelderland

man en paard

Brigadier Stel van de Landkolonie van het Leger des Heils aan de Postweg, hier met merrie Ida en veulentje.