Collectie Gelderland

Dorpsstraat

Dorpsstraat, gezien in Noordelijke richting vanaf de kruising met de Postweg; links de slagerij v. Hunnik (nu - 1997 - bakkerij v. Voorthuizen) ernaast rijwielhersteller Brouwer; rechts de oude bewaarschool, later Groene Kruisgebouw; zie ook 510513; zie rom 4A24.