Collectie Gelderland

Ned. Herv. Kerk

Ned. Herv. Kerk aan de Dorpsstraat met rechts taxistandplaats