Collectie Gelderland

Geen titel

Augustus 1945: een ereboog op de Valkseweg. Voor de namen zie Oorlog, deel III, bladzijde 79.