Collectie Gelderland

Notarisbank.

Bank neergezet t. g. v. het 40-jarig ambtsjubileum van notaris R. Dinger in 1935.