Collectie Gelderland

Geen titel

De Pollen, gezien in zuidelijke richting. Op de achtergrond het huis van voerman Willemsen. Rechts het huis van de familie Van Silfhout, met daarvoor het prieel waar de vorige dia gemaakt is.