Collectie Gelderland

Villa 'Hornheim'

Huis aan linker zijde van de Boslaan; in 1996 afgebroken, bewoond door de fam. Werkhoven, later door de fam. Tulp; in de oorlogstijd adres van de Ortscommandant; zie rom 7A47.