Collectie Gelderland

Geen titel

Deze driedubbele woning kun je rechts op de vorige foto nog net zien. De woningen waren eigendom van de Ned. Herv. Gemeente; het waren z.g. armenwoningen. Destijds woonden hier Wim Top, Dirk Scholten en De Flart.