Collectie Gelderland

Logement de Roskam Lunteren

Logement de Roskam; links het oude logement Floor (geheel links de rijtuigenstal). Rechts het huis van Roskam op de hoek Dorpsstraat Klomperweg; achterste huis rechts boerderij van Corn.Roelofsen, nu Amrobank.