Collectie Gelderland

Hotel Floor en N.H. Kerk

Hotel Floor aan de Dorpsstraat; ernaast de Ned. Herv. Kerk. zie rom 9B18.