Collectie Gelderland

Geen titel

G.J. Wilbrink was hier notaris van 1884 tot 1895. Hij is 47 jaar raadslid geweest en van 1901 tot 1907 was hij tevens wethouder. (Zie bijlage map).