Collectie Gelderland

Huis aan de Dorpsstraat

In dit huis heeft o.a. ook notaris Van den Ham gewoond; na de oorlog was er enige tijd een jongensinternaat in gevestigd.