Collectie Gelderland

Ned. Herv. Kerk

Gezicht op de Nederlands Hervormde Kerk.