Collectie Gelderland

Geen titel

De latere wegwerker G.F.Jansen van de Meulunterseweg diende in 1902 bij de huzaren. Hier zit hij in vol ornaat te paard.