Collectie Gelderland

Geen titel

Gezicht op de Ned. Herv. Kerk vanaf de Spoorstraat omstreeks 1900. Links het "meestershuis" met de o.l. school, rechts de boerderij van de familie Floor en de "Papenhof" met hagen.