Collectie Gelderland

Geen titel

Hoek Postweg/Dorpsstraat, Banketbakkerswinkel Boon, later Oostenrijk, daarna Van Egmond.