Collectie Gelderland

Geref. kerk

Gebouw van de Geref. kerk met de pastorie, de kerk werd in 1905 gebouwd; zie rom 3B45.