Collectie Gelderland

Geen titel

Ereboog in De Polle 1813-1913. Voor namen zie boekje Brouwer, deel Il, blz. 129. 20L Wijnoogst op de fiets van de fam. Slotboom. ( 1 september 1930). V.l.n.r. Pauw Jongbloed, Driekus Veldhuisen, Jannie Veldhuisen, Henk Jongbloed, Henk Brouwer.