Collectie Gelderland

Deelnemers aan Landdag.

Opendag op het kampeercentrum van het Leger des Heils aan de Goorsteeg in 1955.