Collectie Gelderland

Gedenkboom

Boom in het Buurtbos, geschonken door de Lunterse bevolking aan de stichter van het Buurtbos. zie rom 6B29.