Collectie Gelderland

'De Blije Werelt', Africa

Houten gebouwtje in het bos. Voorheen eigendom van de zendingstudieraad.