Collectie Gelderland

Geen titel

De Pollen, gezien in noordelijke richting.