Collectie Gelderland

Geen titel

Hier woonde vroeger bakker Engelen. Later woonden links van hem rijschoolhouder Ab Top en rechts Van Koesveld. Later brandweercommandant Jan Ruijs.